اتاق ها و امکانات

اتاق بلوط اقامتگاه ساسنگ

اتاق بلوط

اتاق دو نفره بلوط با یک تخت دو نفره (دبل) در طبقه اول اقامتگاه بوم گردی اکولوژ ساسنگ واقع شده است. این اتاق با منظره حیاط اقامتگاه و دارای

ادامه >>
مجموعه خونه گلی اقامتگاه اکولوژ ساسنگ

مجموعه خونه گلی

مجموعه خونه گلی یک خانۀ روستایی بازسازی شده شامل سه اتاق خواب، یک پذیرایی، آشپزخانه با یخچال اختصاصی و بالکن اختصاصی رو به جنگل است که در مجموعه اقامتگاه

ادامه >>
سالن پذیرایی سوئیت ویژه افرا

سوئیت ویژه افرا

سوئیت ویژه افرا (V.I.P) سوئیت ویژه (V.I.P) افرا بهترین اتاق اقامتگاه بوم گردی اکولوژ ساسنگ در طبقه دوم واقع شده است که شامل یک پذیرایی با مساحت 30 متر

ادامه >>
نمای کلی از اتاق نارون اکولوژ ساسنگ

اتاق نارون

اتاق دو تخته دبل (ِDouble) با یک تخت دو نفره از سری اتاق های اختصاصی مجموعه اقامتگاه بوم گردی اکولوژ ساسنگ است که در طبقه دوم و با منظره

ادامه >>
نمای کلی از اتاق ممرز اکولوژ ساسنگ

اتاق ممرز

اتاق ممرز یکی از اتاق های دو نفره اختصاصی با تخت دبل (تخت دو نفره) در اقامتگاه بوم گردی اکولوژ ساسنگ و در طبقه دوم واقع شده است که

ادامه >>
اتاق راش اقامتگاه اکولوژ ساسنگ

اتاق راش

دیگر اتاق دو نفره اختصاصی در طبقه دوم با تخت دبل (تخت دو نفره)، اتاق راش در اقامتگاه بوم گردی اکولوژ ساسنگ است . این اتاق دارای سرویس بهداشتی

ادامه >>
اتاق دورهمی اقامتگاه ساسنگ

اتاق دورهمی

اتاق دورهمی یک اتاق بزرگ با مساحت 70 متر مربع درطبقه اول داخل حیاط واقع شده است که جهت اقامت گروهی مهمانان اقامتگاه بوم گردی اکولوژ ساسنگ در نظر

ادامه >>
نمای کلی از اتاق توسکا اکولوژ ساسنگ

اتاق توسکا

اتاق سه تخته توسکا این اتاق تنها اتاق سه تخته مجموعه اقامتگاه بوم گردی اکولوژ ساسنگ و در طبقه دوم با نمایی رو به جنگل است که شامل یک

ادامه >>
اتاق زیتون در اکولوژ ساسنگ

اتاق زیتون

اتاق دو نفره زیتون با یک تخت دو نفره (دبل) در طبقه اول اقامتگاه بوم گردی اکولوژ ساسنگ شهرستان مینودشت استان گلستان واقع شده است. این اتاق با منظره

ادامه >>
اتاق انجیلی اکولوژ ساسنگ

اتاق انجیلی

اتاق دو تخته انجیلی (دبل) با یک تخت دو نفره از سری اتاق های اختصاصی مجموعه اقامتگاه بوم گردی اکولوژ ساسنگ است که در طبقه اول اقامتگاه واقع شده است.

ادامه >>