تماس با ما

استان گلستان، کیلومتر 5 جاده مینودشت به آزادشهر، جاده فرعی بعد از شهرک صنعتی ۱8 کیلومتر در امتداد جاده فرعی، روستای ساسنگ

09128883268

0173523274

info@sasang.ir

شبکه های اجتماعی


Instagram


Telegram


Whatsapp


Facebook


Linkedin

ارسال پیام