وضعیت جاده تا روستای ساسنگ چگونه است؟

کل مسیر تا روستای ساسنگ جاده آسفالته فرعی و به صورت سر بالایی است. مسیر قابل دسترسی با کلیه خودرو های سواری و مینی باس است.

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *