فاصله اقامتگاه اکولوژ ساسنگ تا مینودشت چند کیلومتر است؟

از مینودشت پس از طی 5 کیلومتر به سمت آزادشهر از جاده کنار شهرک صنعتی مینودشت 17 کیلومتر در جاده فرعی به سمت دامنه جنگلی طی مسیر خواهد نمود تا به روستای ساسنگ برسید.

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *