همکاری جهت اخذ ویزای شینگن

تفاهم نامه همکاری با آژانس شوکاسفر

دریافت ویزای شنگن تضمینی

اخذ نوبت سفارت

تورهای اروپا